Een museumjaar vol positieve ontwikkelingen

Stichting Museumkaart jaarverslag 2017

Introductie

/Verbinding, keuze, kracht\

De Nederlandse musea blijven ons leven verrijken. Met hun vaste presentaties en collecties. Met prikkelende tentoonstellingen, bruiklenen uit binnen- en buitenland en nieuwe aanwinsten. De keuze die onze musea bieden is enorm, de diversiteit verbazingwekkend.

Met de Museumkaart kun je een jaar lang onbeperkt op ontdekkingsreis in ruim 400 musea. Samen met vrienden of familie. Of juist lekker in je eentje. De talloze museumschatten - ons échte goud - zijn er om door iedereen ontdekt te worden. In grote of kleinere musea, die vaak verrassend dichtbij huis te vinden zijn.

De Museumkaart verbindt mensen niet alleen met bijzondere collecties. De kaart verstevigt ook het financiële fundament van de museumsector. Over 2017 ontvingen deelnemende musea in totaal 62 miljoen euro bezoekvergoeding. Zo kunnen zij blijven investeren en vernieuwen.

De verbindende kracht van de Museumkaart blijkt opnieuw uit dit jaarverslag 2017.

Bestaansrecht

/Al meer dan 35 jaar voor heel Nederland!\

De Museumkaart bewijst al jaren hoe aantrekkelijk onze musea zijn. Ook in 2017 zorgde de kaart voor meer museumbezoek en meer waardering voor musea.

Populariteit groeit nog altijd

De Museumkaart is populair. Steeds meer mensen hebben de kaart op zak. Inmiddels zijn er 1,35 miljoen kaarthouders, die in 2017 maar liefst 8,7 miljoen keer een museum bezochten. Ze gingen gemiddeld 6,6 keer per jaar naar een museum, ongeveer net zo vaak als in 2016. De ruim 400 deelnemende musea ontvingen voor de ‘kaartbezoeken’ een vergoeding van in totaal 62 miljoen euro.

De komende jaren richten we ons vooral op gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar. Die groep wordt demografisch gezien kleiner, maar toch hebben steeds meer kinderen – op dit moment zo’n 130.000 – een eigen Museumkidskaart. Dat is goed nieuws. Ook valt op dat nieuwe groepen de weg naar de musea en de Museumkaart weten te vinden. Zo stijgt bijvoorbeeld het aantal kaarthouders met een mbo-opleiding of modaal inkomen gestaag. Kortom, de Museumkaart krijgt een steeds bredere basis.

8,7 miljoen

Museumbezoeken door Museumkaarthouders

Publiek belang

De Museumkaart bestaat sinds 1981 en is een initiatief van de musea zelf. De kaart wordt uitgegeven door de Museumvereniging, de brancheorganisatie van musea in Nederland. De Museumvereniging werkt samen met ruim 400 musea aan het versterken van het publiek belang van musea in Nederland. De exploitatie van de Museumkaart is ondergebracht in Stichting Museumkaart die ervoor zorgt dat alle opbrengsten ten goede komen aan de deelnemende musea. Het aantal deelnemende musea is in 2017 verder gegroeid: nog eens 24 musea hebben zich aangesloten bij de Museumkaart.

24 nieuwe musea

hebben zich aangesloten bij de Museumkaart

Verwonderen

/Musea tonen ons échte goud\

Onze museumcollecties zijn van onschatbare culturele, educatieve en historische waarde. Ook de Museumkaart draagt bij aan het realiseren van een sterkere binding van alle Nederlanders met museale collecties door het hele land - ons échte goud.

Nationale Museumweek

De Nationale Museumweek beïnvloedt de perceptie van musea in Nederland aantoonbaar positief. Door de Museumweek, en de campagne eromheen, is het belang dat men aan de Nederlandse musea hecht significant gestegen. Zowel onder frequente als niet-frequente museumbezoekers.

In 2017 heeft de Nationale Museumweek, de derde editie alweer, nog meer verdieping en verbreding gekregen. Onder meer door:

NMW Gouden pronkstuk De Ploeger Helmond - Jorrit Lousberg
  • / Een stijgend aantal deelnemende musea (> 400)
  • / Drie ‘gouden pronkstukken’ die veel aandacht genereerden
  • / Inhoudelijke debatten op Sublime FM
  • / Stages van BN’ers en politici in musea
  • / Pop-up musea in scholen
  • / Het eerste Nationaal VR-museum ter wereld

Alles met één uiteindelijk doel: meer waardering voor museale collecties. De totale campagne heeft zeker effect gehad. Niet-frequente museumbezoekers zijn musea significant meer als ‘toeristische trekpleisters (79%)’ gaan zien, die ‘ons aller verleden tot leven brengen (74%)’ en ‘die schatkamers zijn van talloze objecten (88%)’. Frequente museumbezoekers zijn musea meer gaan zien als plaatsen die ‘herinneringen naar boven brengen (67%)’. Ondertussen groeide onder niet-frequente museumbezoekers het aantal mensen dat bekend is met de Nationale Museumweek van 57% naar 63%.

NMW Gouden pronkstuk letterkast Dordrecht - Jorrit Lousberg

Het aandeel niet-frequente museumbezoekers dat bekend is met de Nationale Museumweek groeide

van 57%
naar 63%

Pop-up musea

Een bijzondere samenwerking tijdens de derde Nationale Museumweek! Drie musea – Museum de Fundatie, Aviodrome en Museum Kranenburgh – maakten samen met scholieren van het Deltion College, MBO College Lelystad en de Berger Scholengemeenschap drie pop-up musea binnen hun schoolmuren. Deze drie musea zijn gevraagd om het thema ‘ons echte goud’ op verrassende wijze naar buiten te brengen. Het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zijn daarvoor schitterende podia. De leerlingen konden kiezen uit een groot aantal door de musea beschikbaar gestelde voorwerpen. De pop-up musea werden tijdens de Nationale Museumweek bezocht door de leerlingen, hun familie, vrienden en plaatsgenoten.

NMW popup museum Lelystad - Jorrit Lousberg

Nationaal Virtual Reality-Museum

Een primeur in 2017: het eerste Nationaal VR-Museum ter wereld. Een eigentijdse manier om mensen te prikkelen en te inspireren om voor het ‘echte werk’ naar het museum te gaan. 400 musea en hun gouden pronkstukken waren vanuit je luie stoel te bezoeken, via een app. Door te focussen met je ogen – en zo één pronkstuk te selecteren – kon je meer over pronkstuk en museum te weten te komen. Het virtual reality museum is uiteraard niet bedoeld als vervanging van een museumbezoek. De app is wel een eerste stap in de veelbelovende wereld van virtual reality. In 2019 zetten we de volgende stap.

NMW VR Museum - Jorrit Lousberg

Verbinden

/Musea zorgen voor onverwachte ontmoetingen\

Van de Nationale Museumweek tot een ode aan alle vrijwilligers. Succesvolle initiatieven die talloze mensen verbinden met onze musea en hun collecties.

Museumkidsweek steeds bekender

Tijdens de herfstvakantie vindt traditiegetrouw de Museumkidsweek plaats. In 2017 organiseerden 208 musea samen meer dan 500 aantrekkelijke activiteiten voor families. Met als doel nieuwe bezoekers aan zich te binden. In 2017 was het thema afgestemd met het CPNB en hetzelfde als dat van de Kinderboekenweek: ‘Griezelen’. Musea en de (sociale) media reageerden enthousiast op deze koppeling. Mede daardoor bereikten we opnieuw een groter publiek dan in de voorgaande edities.

Museumkidsweek steeds bekender 1
208

musea

500+

activiteiten

Ode aan onmisbare vrijwilligers

Ook de Museumkaart draagt een steentje bij aan de Nationale Vrijwilligersdag; de Museumvereniging heeft met 40 speciale odes alle 26.000 vrijwilligers in musea bedankt. Elke ode is een ontroerend, persoonlijk miniportret van een vrijwilliger. Alle odes zijn te zien op het YouTube-kanaal van de Museumvereniging. Vrijwel alle Nederlandse musea werken met vrijwilligers – 16% van de musea draait zelfs volledig op hun tomeloze energie en toewijding! De museumvrijwilligers ‘vullen’ omgerekend bijna 4.000 voltijdsbanen in de sector. Kapitalisatie van hun belangeloze inzet telt op tot € 100 miljoen. Dat is zo’n 10% van de totale omzet in de museumsector.

Ode aan onmisbare vrijwilligers 1 - Buitenplaats Kasteel Wijlre
26.000

vrijwilligers in musea

4000

voltijdsbanen in de sector

BGL Museumprijs

De grootste publieksprijs van € 100.000 die een museum kan winnen is de BankGiro Loterij Museumprijs, een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Wij verlenen graag onze medewerking aan deze prijs. Na een loedstollende stemperiode werd het TextielMuseum Tilburg de winnaar van de BankGiro Loterij Museumprijs 2017. In deze tiende editie is er bijna 81.000 keer gestemd (een recordaantal!) op drie genomineerde musea.

BGL Museumprijs - TextielMuseum Tilburg 1 - Roy Beusker

In deze tiende editie is er bijna

81,000

keer gestemd

Ontwikkelen

/Musea brengen leren tot leven\

Kinderen leren en genieten in onze musea. Zij zijn de museumbezoekers van de toekomst. Daarom willen we graag ook hun stem horen.

Kinderen kiezen zelf ‘kidsproof’ musea

In november 2017 ontvingen de elf beste Museuminspecteurs en alle 44 Kidsproof musea hun prijs. Tijdens de Museumkids Awards in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum, uit handen van minister Van Engelshoven. 

Een jaar lang voerden 4.000 Museuminspecteurs in 430 musea zo’n 8.000 inspecties uit. Die inspecties bepalen welke musea ‘Kidsproof 2018’ zijn. Voor een Kidsproof-award heeft een museum minstens 40 inspecties nodig en een gemiddeld rapportcijfer van minimaal 7,5. Daarnaast is er per provincie een winnaar en werd één museum officieel uitgeroepen tot Kidsproof Museum 2018: het Nationaal Reddingsmuseum Dorus Rijkers in Den Helder. En van de elf beste inspecteurs is Lente uit Enschede verkozen tot Museuminspecteur van 2018! De Museumkids Awards kregen volop aandacht bij publiek, landelijke en regionale pers en in de lokale politiek.

Platform voor museumkidsApp Museuminspecteurs
4.000

museuminspecteurs

8.000

museuminspecties

Museumtips

Elke derde donderdag van de maand ontvangen zo’n 700.000 kaarthouders per e-mail de Museumtips. Met tips en aanbiedingen speciaal voor Museumkaarthouders. We hebben drie soorten aanbod: voor gezinnen, actieve senioren en voor de jonge, hippe doelgroep.

Extra edities zijn er rondom Museuminspecteurs, de Nationale Museumweek, de Museumkidsweek, de BGL Museumprijs en de Maand van de Geschiedenis. De openings- en doorklikratio van de mail ligt behoorlijk hoog in vergelijking met andere nieuwsbrieven in de culturele sector. Musea zijn enthousiast over de response van kaarthouders op de aanbiedingen, die veelal een educatief karakter hebben. Ook met Museumtips versterken we de binding tussen kaarthouders en de museale collecties in Nederland.

Beleven

/Musea het hele jaar
volop in beeld\

Musea zijn inspirerend, tijdloos en onmisbaar. Daarom brachten wij onze musea ook in 2017 weer in beeld op radio, televisie en het web.

MuseumkaartMatch groot succes

De verbindende kracht van de musea blijkt ook uit de succesvolle lancering van MuseumkaartMatch in 2017. Via MuseumkaartMatch.nl vinden kaarthouders altijd hun ideale gezelschap voor een museumbezoek. Handig als je even niemand hebt die met je mee wil.

Inmiddels staan er maandelijks zo’n 2.000 nieuwe oproepen online. Opvallend is dat millennials meer dan gemiddeld gebruik maken van dit initiatief. Met het Centraal Museum in Utrecht en het Dolhuys in Haarlem zijn in 2017 bovendien twee speciale ‘match-avonden’ georganiseerd. Na een mailing onder Museumkaarthouders waren de avonden al snel volgeboekt en ontstonden er zelfs wachtlijsten. Tijdens de avonden was er ruimschoots tijd om met elkaar kennis te maken. De positieve reacties smaken naar meer.

MuseumkaartMatch succesvol 1

Musea in de media

Een sterk draagvlak voor musea vereist natuurlijk bekendheid bij een groot publiek. Dus zijn we volop aanwezig op televisie en online platforms. En fungeerden we ook in 2017 als intermediair tussen massamediale kanalen en (initiatieven van) musea. Zo werkten wij mee aan Museum Jeugd Universiteit en ArtTube maar ook aan programma’s op AVROTROS zoals Nu te zien! Altijd te Zien!, Anatomische Les met Ria Bremer of de Verkiezing van het Pronkstuk van Nederland met Jort Kelder.

We initiëren zelf ook televisieprogramma’s, bijvoorbeeld Man en Kunst tijdens de Nationale Museumweek, met gemiddeld 300.000 kijkers per aflevering. We zijn co-financier van programma’s op regionale of commerciële omroepen zoals Verborgen Museumschatten in Gelderland met in 2017 gemiddeld 73.000 kijkers per aflevering.

Musea in de media 4 CODA
Musea in de media 2 Museum Arnhem

Social+

Verrijken

/De Museumkaart verrijkt mensen en musea\

De Museumkaart verrijkt de levens van 1,35 miljoen kaarthouders. Maar is ook economische waardevol voor de gehele museumsector.

De Museumkaart is goed voor 10% van de eigen inkomsten van de museumsector in Nederland. In 2017 ontvingen de musea bijna 62 miljoen euro voor bezoeken met de Museumkaart. Uit onderzoek blijkt dat de sector zonder Museumkaart ongeveer 30 miljoen euro aan entreegelden zou zijn misgelopen. Maar de meerwaarde van de Museumkaart gaat natuurlijk verder dan alleen het financiële belang.

bijna

54,6 miljoen

ontvangen door musea

Museumkaart.nl goed bezocht

De site museumkaart.nl wordt jaarlijks bijna 4 miljoen keer bezocht, waarbij ruim 23 miljoen pagina’s worden bekeken. De mobiele site telde bijna 1 miljoen sessies en ruim 5 miljoen paginaweergaven. Naast inspiratie opdoen in het aanbod van ruim 400 musea kun je op de site ook een Museumkaart bestellen, een tijdelijke kaart registreren en je profielfoto uploaden. Inmiddels heeft de helft van alle Museumkaarten een pasfoto. Op de kaart voor kinderen t/m 12 jaar is geen foto maar de mascotte Tikkit te zien.

4 miljoen

website bezoeken

23 miljoen

pagina's bezocht

Platform voor Museumkids

Eind 2017 is het geheel vernieuwde platform Museumkids.nl in gebruik genomen, waarop Tikkit een centrale rol heeft. Het is een eigentijds kidsplatform dat zowel kinderen als (groot)ouders stimuleert tot museumbezoek. Waarbij fysiek en online bezoek elkaar versterken. Museuminspecteurs is een beproefd concept dat kinderen de mogelijkheid geeft om musea te inspecteren en een cijfer te geven. Zo ontstaat een lijst van musea die het predikaat ‘Kidsproof’ mogen dragen.

Platform voor museumkids

Marketinginstrument voor musea

Het gebruik van de Museumkaart door inmiddels 1,35 miljoen gebruikers levert waardevolle statistieken op. Elk museum heeft toegang tot een Museumkaart-dashboard via de portal van Kantar TNS. Daar kunnen musea hun bezoekgegevens onderling één op één vergelijken met andere musea. Dat wil zeggen: dat kan zodra een museum toestemming geeft tot inzage door andere musea. Dit dashboard toont musea waardevolle (geanonimiseerde) marketinginformatie over bezoekers met een Museumkaart. Ook de Museuminspecties door kinderen zijn voor musea toegankelijk via een dashboard. Daardoor kunnen musea de feedback van de kinderen gebruiken om hun exposities en activiteiten te verbeteren.

De Museumkaart draagt ook bij aan het ledenplatform Museumcontact, waar musea tijdelijke kaarten kunnen bestellen en bezoekcijfers door kunnen geven. Verder draagt Museumkaart bij aan de programmering en budgetten voor de Museumkennisdag, het Museumcongres en het daaraan voorafgaande directeurendiner. Ook verrijkt Museumkaart jaarlijks de Museumcijfers die verzameld worden door de Museumvereniging. Het benchmarksysteem omvat onder meer tentoonstellings- en bezoekgegevens waaraan demografische gegevens zijn toegevoegd. De privacy van onze kaarthouders is daarbij altijd gegarandeerd.

Museumkennisdag Louwman Museum 2 - FredErnst

Organisatie

/Voor en door musea in Nederland\

De Museumkaart wordt uitgegeven door de Museumvereniging, de brancheorganisatie van de Nederlandse musea. De vereniging heeft de exploitatie van de kaart ondergebracht in Stichting Museumkaart.

Bestuur SMK+

Nevenfuncties+

Profiel+

Governance Code Cultuur+

Interne organisatie+

Uitbesteed+

Beleidskader+

Koers Museumkaart+

Prijs blijft gelijk+

Financiën

/Duidelijke cijfers,
financieel gezond\

Stichting Museumkaart heeft haar zaken over 2017 keurig op orde. De fiscale positie en vermogenspositie zijn duidelijk.

Resultaat+

Kengetallen+

Fiscale positie+

ANBI en belastingplicht+

Financiële instrumenten+

Continuïteit+

Gebeurtenissen na balansdatum+

Externe accountant+

Vermogenspositie+

Balans per 31 december 2017+

Staat van baten en lasten over 2017+

Kasstroomoverzicht+

Grondslagen+

Vooruitblik

/Museumkaart en museumsector in 2018\

De Museumkaart en de museumsector in 2018? Wij verwachten opnieuw een groei in museumbezoeken, stijgende eigen inkomsten en een versteviging van de concurrentiepositie van musea op de vrijetijdsmarkt. En dat moet ook, want onze musea zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. Ze beheren, conserveren en onderzoeken ons gezamenlijke erfgoed en maken het toegankelijk, voor een zeer divers publiek uit binnen- en buitenland.

De publieke taak die de musea hebben vervullen ze met verve en op zeer hoog niveau. Om op dat niveau te kunnen blijven zijn investeringen in de sector noodzakelijk. Vanuit het bedrijfsleven, maar zeker ook vanuit de overheid. Op grond van het regeerakkoord van Rutte III mogen we gelukkig constateren dat musea ook in de politiek weer serieus meetellen.

De Museumkaart zal zich in 2018 ongetwijfeld weer bewijzen. Als de kaart met kapitale kracht, als de kaart die mensen en musea verrijkt!

Begroting 2018 Stichting Museumkaart+

/Deel het jaarverslag\

Ontdek samen ons echte goud

Museumkaart geeft toegang tot 400 interessante musea en hun bijzondere collecties.

Een Museumkaart bestellen?
Dichterbij dan je denkt

Museumkaart.nl biedt een actueel overzicht van boeiende tentoonstellingen.

Inspiratie opdoen?
?
x
Deel het jaarverslag
Ontdek ons echte goud

Museumkaart geeft toegang tot 400 interessante musea en hun bijzondere collecties.

Een Museumkaart bestellen?
Dichterbij dan je denkt

Museumkaart.nl biedt een actueel overzicht van boeiende tentoonstellingen.

Inspiratie opdoen?