Museumkaart
Jaarverslag

2015

Een geslaagd museumjaar vol inspiratie en activiteiten

Bestaansrecht

Voor iedereen in Nederland

Indrukwekkende cijfers over 2015 tonen de aantrekkingskracht van de Nederlandse musea. Meer Museumkaarthouders, meer museumbezoek, meer waardering voor musea!

Musea verbinden

Waar kun je je nog verwonderen? Wat verbaast of ontroert ons nog? Waar kun je even op adem komen om geïnspireerd te raken? Dat kan in onze musea! Want in deze veranderende wereld zijn musea misschien wel belangrijker dan ooit. Musea verbinden ons. Met het verleden, met het nu, met het grote verhaal over wie we werkelijk zijn. Hun prachtige collecties vertellen verhalen die we niet mogen vergeten. En ze bieden ons zicht op de toekomst.

Meer kaarthouders, meer museumbezoeken

Meer dan een miljoen mensen hebben een Museumkaart. Want die maakt het wel heel makkelijk een museum binnen te stappen. Bij een ieder in de buurt zijn verrassende collecties en bijzondere tentoonstellingen te vinden. Ons échte goud is vaak dichterbij dan je denkt.

in 2014
in 2015
Bezoeken gebracht
aan de 408 musea
7,4 miljoen
8,3 miljoen
Bezoekfrequentie
van kaarthouders
6,6 bezoeken
6,8 bezoeken
Gemiddelde
toegangsprijs (incl. btw)
10,35
10,51

De cijfers spreken duidelijke taal+

Collectie

Musea zijn onze schatkamers

De collecties van de Nederlandse musea zijn van een onschatbare waarde. Steeds meer musea accepteren de Museumkaart, die het wel heel makkelijk maakt ons échte goud te ontdekken.

Ons echte goud

Nederland telt vele prachtige museumcollecties over geschiedenis, beeldende kunst, natuurhistorie, economie, wetenschap, techniek en volkenkunde. Grote en kleinere musea vertellen verhalen die niet vergeten mogen worden. Ze bewaren alles dat van tijdloze, onschatbare waarde is. Collecties zijn het geheugen van een stad, een streek, van ons land en daarmee van onszelf. Elk museum, elke collectie toont ons een deel van een geweldige rijkdom, ons echte goud!

Meer deelnemende musea

Elk jaar treden per 1 januari of 1 juli nieuwe musea toe. Eind 2015 accepteerden 408 musea de Museumkaart. Op de website museumkaart.nl is te vinden bij welke musea de Museumkaart geldig is en welke tentoonstellingen momenteel te zien zijn. Ook toeslagen bij tijdelijke tentoonstellingen worden daar vermeld.

Meer dan

100.000

accounts aangemaakt

Mijn Museumkaart +

Verbinding

Musea zorgen voor onverwachte ontmoetingen

De Nationale Museumweek. De Rabo Museumkidsweek. De BankGiro Loterij Museumprijs. Succesvolle initiatieven die talloze mensen verbinden met onze musea en hun collecties.

Nationale Museumweek

De eerste editie vond plaats van 18 tot en met 26 april 2015. Ons échte goud kun je ontdekken dankzij verrassende initiatieven binnen en buiten de muren van het museum. Het doel van de Museumweek is de waardering voor museale collecties bij het grote publiek te verhogen en de reputatie van musea te versterken. Daarom is de week vooral bedoeld voor de niet-museumbezoekers. Waarbij we onze trouwe bezoekers, de Museumkaarthouders, niet vergeten.

Financiering

De week is het logische vervolg op het populaire Museumweekend dat we samen met de musea in meer dan 30 jaar tot een succes hebben gemaakt. De totstandkoming van de week is gefinancierd uit een eenmalige bijdrage van € 1,3 miljoen, uitgereikt tijdens het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij in februari 2015.

Het belang dat respondenten hechten aan musea steeg

van 67%
naar 81%

In 2015 is deze basis neergelegd...+

Rabo Museumkidsweek

De eerste Rabo Museumkidsweek vond plaats in de herfstvakantie. Maar liefst 231 musea namen deel met 421 activiteiten gericht op kinderen tussen 6 en 12 jaar. Om kinderen actief te betrekken werd de nationale wedstrijd ‘Zoek je eigen museumschat’ georganiseerd. Alle deelnemers ontvingen een exclusief Gouden Boekje, geschreven en geïllustreerd door Harmen van Straaten, als blijvend aandenken aan de eerste editie van de Rabo Museumkidsweek. Er namen 494 kinderen deel. 12 winnaars uit 12 provincies vierden hun overwinning met een vlucht in een echte DC-3 Dakota. Naast aan meer bezoek draagt het evenement bij aan een sympathiek imago van de sector, bevordert het de deelname aan Museuminspecteurs en de verkoop van de Museumkaart. Rabobank Nederland is (communicatie)partner omdat zij het- net als wij –belangrijk vindt dat kinderen toegang hebben tot kunst en erfgoed.

494

kinderen

12

winnaars

12

provincies

BGL Museumprijs

De Museumvereniging/Stichting Museumkaart is communicatiepartner bij de BankGiro Loterij Museumprijs. Wij roepen de musea op zich aan te melden voor de prijs en vragen de Museumkaarthouders om te stemmen. Waar mogelijk promoten we de prijs. Elk jaar is er een ander thema, vastgesteld door de vakjury van het Prins Bernhard Cultuurfonds. In 2015 ging het om stads- en streekmusea. Van 10 maart t/m 12 april kon gestemd worden op de drie genomineerde musea. Er zijn ruim 71.000 stemmen uitgebracht. Het Fries Museum in Leeuwarden werd uitgeroepen tot winnaar van de BankGiro Loterij Museumprijs 2015 en ontving € 100.000.

71.000

stemmen uitgebracht

100.000

prijsbedrag

Educatie

In musea komt leren prachtig tot leven

Volwassenen en kinderen genieten en leren van al het moois dat musea te bieden hebben. Zo gingen 2.800 Museuminspecteurs van 12 jaar en jonger samen bijna 6.000 keer naar het museum...

Speciaal voor Museumkaarthouders

Ruim 500.000 Museumkaarthouders ontvangen elke maand digitaal Museumtips. We kennen drie varianten: voor gezinnen, voor actieve senioren en voor alle anderen. Bovendien zijn in 2015 nog zes thematische mailingen verzonden. In totaal gaat het om 9 miljoen berichten. Daarbij zaten 265 speciale aanbiedingen met o.a. lezingen en workshops van 151 verschillende musea. Ook was er aandacht voor samenwerkingen van musea, zoals de muzikale grachtenwandeling langs musea in Amsterdam en de verschillende Museumnachten in het land. De openingsrate van onze e-mails is vrij constant en goed. Actieve senioren klikken het meest door naar de website, het aanbod voor gezinnen wordt het best bekeken.

Museumkids

Ruim 2.800 Museuminspecteurs tussen de 6-12 jaar gaven na 5.991 inspecties een rapportcijfer aan de 419 musea die zij bezochten. Er zijn maar liefst 31 musea met Kidsproof 2015 bekroond. Met een gemiddeld rapportcijfer van 8,88 scoorde Verzetsmuseum Junior, onderdeel van Verzetsmuseum Amsterdam, het hoogst. De prijs­uitreiking vond op 27 mei 2015 plaats in Het Spoorweg­museum, volgens de Museum­inspecteurs het beste museum in de provincie Utrecht. Kinderen beoordelen de musea onder meer op de kwaliteit van de tentoon­stelling, in hoeverre het museumbezoek leidt tot nieuwe kennis en ze mogen aangeven wat ze zouden veranderen als zij zelf één dag museumdirecteur waren.

Museumtips

Dit was het laatste jaar van onze lange samenwerking rond Museum­tips, voorheen Museumagenda. In 2015 plaatsten nog dertien musea 73 tentoon­stellingen. Museumtips verscheen tweewekelijks in vier landelijke dagbladen: De Volkskrant (circa 260.000 exemplaren), NRC Handelsblad (circa 157.000 exemplaren), Trouw (circa 107.000 exemplaren) en Parool (circa 58.000 exemplaren)

Museumagenda

De Museumagenda was in het voor­jaar vast onderdeel in het service­magazine Nederland in Beeld op NostalgieNet. Een kleine 40 musea en tentoon­stellingen zijn hierin genoemd. Het programmaonderdeel kreeg in het najaar een vervolg in Word Wakker met ONS en later Bij ONS aan Tafel. Hierin waren 56 musea & tentoon­stellingen te zien. Bovendien vertelde elke twee weken een museum­directeur over een lopende of komende tentoonstelling of over een (her)opening. Veertien museum­directeuren of –conservatoren zijn in het programma geweest. NostalgieNet bereikte ruim 900.000 unieke kijkers per week.

Beleving

Musea staan garant voor bijzondere ervaringen

We laten het hele jaar door zien hoe boeiend, tijdloos en onmisbaar musea zijn. Op televisie, maar bijvoorbeeld ook door de diverse Museumnachten te sponsoren.

Vrije vogels+

Kunst & Zoey+

Verborgen Museumschatten+

Generatie M+

Sponsoring Mn8en+

Economie

Musea verrijken mensen en hun omgeving

Overal zijn musea een verrijking voor hun omgeving. Figuurlijk, maar ook economisch gezien. De Museumkaart verrijkt mensen én musea.

Museumkaart

Museumbezoek met de Museumkaart verrijkt de bezoeker én de musea. Want meer bezoek betekent meer geld voor musea. Dat is de kracht van de Museumkaart. De jaarlijkse opbrengst van de Museumkaart – € 52 miljoen in 2015 - wordt verdeeld onder de deelnemende musea. Dit op basis van het aantal kaartbezoeken en hun toegangsprijs. Uit onderzoek blijkt dat Museumkaarthouders vaker een museum bezoeken dan niet-kaarthouders.

52 miljoen

jaarlijkse opbrengst

Museumspel

Voor musea die niet jaarlijks een bijdrage van de BankGiro Loterij ontvangen, was de Nationale Museumweek ook de start van geoormerkt werven met de BankGiro Loterij. Musea konden het Museumspel aanbieden bij de kassa. Van de 140 aangemelde musea heeft 50% ten minste één lot ‘verkocht’. In de eerste drie maanden speelden 428 loten mee. Zes musea waren uitgenodigd voor een pilot met persoonlijke verkoop. Zij ‘verkochten’ 2.688 loten. De opbrengst in het tweede kwartaal 2015 is € 20.000. Over het derde en vierde kwartaal 2015 is de opbrengst licht gegroeid.

140
aangemelde musea
102.000
opbrengst

Mijn stad

Tweede seizoen op RTL4 van het programma Mijn stad. Zeven afleveringen van bijna 25 minuten met alle culturele facetten van een stad, inclusief één of meer musea. Uitzendingen op zondag 16.30 uur met een herhaling de volgende zaterdag om 13 uur. Mijn Stad bezocht Leiden, Tilburg, Nijmegen, Bergen op Zoom, Sittard, Almere en Harderwijk. In elke stad ging de presentator ook naar een museum, soms naar twee. Ook het Fonds Podiumkunsten en het Mondriaan Fonds droegen bij, net als marketingafdelingen van de steden. Vanwege het succes van het programma is het eerste seizoen herhaald en komt er een derde seizoen.

Financiën

Museumkaart heeft haar zaken op orde

Stichting Museumkaart heeft haar huishoudboekje over 2015 keurig op orde. Haar fiscale positie en vermogenspositie zijn helder.

Positief resultaat+

Kerngetallen+

Fiscale positie+

Geen winstoogmerk+

Voorgaand jaar+

Resultaatbestemming+

Vermogenspositie+

Balans+

Exploitatierekening+

Kasstroomoverzicht+

Grondslagen+

Organisatie

Voor en door musea in Nederland

De Museumkaart wordt uitgegeven door de Museumvereniging, de brancheorganisatie van de Nederlandse musea. De vereniging heeft de exploitatie van de kaart ondergebracht in Stichting Museumkaart.

Bestuur+

Overzicht nevenfuncties bestuur en directie in 2015+

Profiel+

Bureau+

Intern+

Uitbesteed+

Beleid+

Brancheorganisatie+

Koers 2016+

Prijs blijft gelijk+

Marketinginformatie voor musea+

Vooruitblik

35 jaar jong!

In 2016 bestaat de Museumkaart 35 jaar! Een mooie aanleiding om alle kaarthouders beter te leren kennen. Zo kunnen we de musea en de (potentiële) kaarthouders beter van dienst zijn.

Museumkaart+

Museumkids krijgen eigen kaart+

Nationale Museumweek+

Mensen, musea en media+

Zorgen+

Tot slot+

Deel het jaarverslag

Ontdek ons echte goud

Museumkaart geeft toegang tot 400 interessante musea en hun bijzondere collecties.

Een Museumkaart bestellen?
Dichterbij dan je denkt

Museumkaart.nl biedt een actueel overzicht van boeiende tentoonstellingen.

Inspiratie opdoen?
?
x
Deel het jaarverslag
Ontdek ons echte goud

Museumkaart geeft toegang tot 400 interessante musea en hun bijzondere collecties.

Een Museumkaart bestellen?
Dichterbij dan je denkt

Museumkaart.nl biedt een actueel overzicht van boeiende tentoonstellingen.

Inspiratie opdoen?